Ngay với tên gọi là Gạo Mầm chúng ta hiểu là hạt gạo cho nảy mầm. Như vậy khi cho hạt gạo nảy mầm thì giá trị dinh dưỡng và công dụng của gạo mầm sẽ có giá trị như thế nào? Gạo mầm được xuất hiện đầu tiên tại