Với mong muốn hồi sinh làng nghề truyền thống và phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ với các sản phẩm được thương mại và có khả năng xuất khẩu từ cỏ Bàng như Ống hút cỏ Bàng và sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ cỏ Bàng,