Gạo mầm được biết đến là sản phẩm tinh hoa của các loại gạo. Để có được những hạt gạo lức nảy mầm đúng chuẩn, đội ngũ của Công ty Hữu cơ Huế Việt đã phải trải qua quá trình nghiên cứu, thử nghiệm trong suốt hai năm mới cho