October 2019

Huế Việt tham gia kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông sản

Với mục tiêu quảng bá, giới thiệu sản phẩm, xúc tiến, hợp tác kinh doanh giữa các đơn vị sản xuất, cung ứng nông sản và doanh nghiệp phân phối, Huế Việt tham gia thành công hai hội chợ lớn tạ...

Xem thêm