Các giấy phép chứng nhận sản phẩm sạch Hữu Cơ Huế Việt

Các giấy phép chứng nhận sản phẩm sạch Hữu Cơ Huế Việt

1Giấy kiểm nghiệm của Sở Y tế
2Giấy chứng nhận ATTP
3Công bố hợp quy ATTP
4Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện
5Quyết định cấp giấy chứng nhận
6Giấy xác nhận canh tác đạt chuẩn hữu cơ
7Giấy xét nghiệm mẫu đất canh tác
8Giấy xét nghiệm mẫu nước ngầm
9Giấy đăng ký kinh doanh
10Giấy đăng ký địa điểm kinh doanh
11Xác nhận Gạo Japonica sản phầm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn
12Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm ngũ cốc
13Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm sũa gạo lức
14Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đậu nành
15Xác nhận thịt heo sản phầm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn
16Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
17Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
18Xác nhận Bưởi da xanh sản phầm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn
19Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm bún gạo
20Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm gạo hưu cơ

Để lại một Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *